Nejbližší termíny kurzů: sobota 11.10.2014

Vinuté perly - začátečníci - 3 volná místa 


  Chainmaille -

  základní vazba

 

 

 

Více v Kurzy a workshopy

Jste zde

Domů

Něco málo z historie skla

V šerém dávnověku, praví stará pověst, zahnala bouře loď s nákladem sody k pobřeží. Námořníci rozdělali na pláži oheň a kotel, ve kterém si vařili jídlo, postavili na kusy sody, kterou vytáhli z podpalubí. V ohništi pak našli kusy neznámé hmoty vzniklé roztavením písku. První sklo bylo na světě...

Pověst je pěkná, ale duše skeptika se kroutí... Se sklem, to bylo asi přeci jen trošku jinak. V období pátého až třetího tisíciletí před naším letopočtem bylo sklo nezávisle na sobě na různých místech objeveno starověkými civilizacemi Mezopotámie a Egypta. Přímým předchůdcem skla byly patrně glazury fajánsové keramiky vypalované za vysokých teplot. Možná se dokonce jednalo o první pokus o výrobu nové, člověkem uměle vytvořené hmoty. Druhým předchůdcem mohl být odpad vznikající při tavbě kovů. Kdo byl někdy přítomen pokusné tavbě železa v pravěké peci, určitě si všimnul strusky v podobě neželezné taveniny. Ti pozornější si nejspíš všimli i otavených konců dyšen chránících před propálením měchy vhánějící do pece vzduch. Bylo jen otázkou času, než někdo nabere kousek této hmoty na drát a vznikne první korálek... K tomu nejspíš došlo někdy ve třetím tisíciletí před naším letopočtem.

V okamžiku, kdy lidé byli schopni tavit kovy, dokázali dosáhnout i teploty dostatečné k výrobě skla. Zhruba v polovině druhého tisíciletí před naším letopočtem se již sklo využívalo. Nejprve sloužilo jako náhrada drahých kamenů. Po zdokonalení technologie se pak začaly objevovat i užitkové předměty. Od prvního skleněného korálku k nádobě uplynula dlouhá doba a sklo se tak stalo nejmladším tradičním materiálem využívaným k praktickým účelům. Skleněné nádoby pocházející z oblasti Sýrie a Fénicie jsou v různých pramenech zmiňovány v  polovině druhého tisíciletí a foukané sklo je doložené dokonce až ve druhém až prvním století před naším letopočtem. Pravděpodobně nejstarší nalezené skleněné nádoby pocházejí z Izraele a jsou datovány do období zhruba půl století před přelomem letopočtu, kdy sklářství v oblasti středomoří zaznamenalo prudký rozvoj.

Na našem území se sklo objevilo někdy v období pátého století před naším letopočtem. Dostávalo se k nám prostřednictvím dálkového obchodu z oblasti středomoří. Neexistují doklady o tom, že by sklo bylo v té době na našem území vyráběno, je ale pravděpodobné, že zde byla zpracovávána dovážená sklovina. První doložené sklářské pece ve střední Evropě pocházejí až z osmého až devátého století našeho letopočtu, tedy z období Velké Moravy. Může to souviset mimo jiné i s dostupností surovin potřebných pro výrobu. Civilizace z oblasti středomoří používaly jako tavidlo do sklářského kmene sodu (uhličitan sodný) těženou buď v pouštích na místech vyschlých jezer, nebo získávanou z mořských řas a chaluh. Ve vnitrozemí severně od Alp byla soda obtížně dostupná a místo ní se používala potaš získávaná  loužením z dřevěného popela. Hůře zpracovatelné tvrdé draselné sklo je poprvé doložené z období třetího až čtvrtého století našeho letopočtu. Od jedenáctého století se pak výroba draselného skla začala rozvíjet i na našem území nejprve v podobě zeleného lesního skla. Zdokonalení technologie čištění skloviny pak vedlo ke vzniku křišťálu, který se od 13. století stal základem slávy českého sklářství.

To už by ale byl zas jiný příběh. Třeba někdy příště...

Přihlášení

Novinky

11/24/2012 - 14:10
12/18/2011 - 17:01