Nejbližší termíny kurzů: sobota 11.10.2014

Vinuté perly - začátečníci - 3 volná místa 


  Chainmaille -

  základní vazba

 

 

 

Více v Kurzy a workshopy

Jste zde

Domů

Korálky z jeskyně Býčí skála

Jeskyně Býčí skála se nachází ve střední části Moravského krasu na dolním konci Křtinského údolí. Spolu s Rudickým propadáním tvoří druhý nejdelší jeskynní systém u nás, s celkovou délkou chodeb okolo třinácti kilometrů.

Vstupní část jeskyně je známá od pradávna. Důkazem toho je nález sídliště magdalénských lovců (10.000 let p. n. l.), které v Jižní odbočce nalezl blanenský lékař Dr. Jindřich Wankel, který zde od roku 1867 prováděl vykopávky. Toto sídliště je jediné na našem území, které se nachází v trvale temné části jeskyně. Ve výběžku Jižní odbočky byla také nalezena nejstarší známá skalní kresba na našem území. Po té, co se Dr. Wankel dozvěděl o bronzové sošce býčka, kterou v jeskyni nalezli bratři Felklovi, zaměřil svou pozornost na předsíň Býčí skály. Roku 1872 zde se svými spolupracovníky nalezl přes čtyřicet koster a obrovské množství luxusních předmětů pocházejících ze 6. stol. p. n. l. Sám Dr. Wankel svůj nález interpretoval jako pohřeb velmože s lidskými oběťmi. Tato interpretace se stala i inspirací pro obraz malíře Zdeňka Buriana. V pozdějších dobách se objevilo ještě několik dalších hypotéz snažících se interpretovat Wankelův nález. Mezi nejznámější patří hypotéza o přepadení kupecké karavany nebo o výbuchu moučného prachu a následném požáru dávného skladiště.

Repliky některých typů korálků z jeskyně Býčí skálaV současné době je nejvíce podporován názor, že se v jeskyni nacházelo kultovní místo, které postupně sloužilo jednotlivým kulturám, které procházely zdejší krajinou. Tuto hypotézu podporuje i nález kovárny v zadní části předsíně Býčí skály. I na jiných evropských lokalitách z té doby souvisí často nálezy výroby kovů velmi těsně s kultovními místy. Když se pokusíme alespoň trochu si představit myšlenkový svět tehdejších lidí, nepostrádá přeměna rudy (kamene) na železo (kov) jisté prvky magie. Zejména poslední část procesu, kdy jsou při zkujňování z vytavené železné houby vytloukány zbytky strusky a vypalován přebytečný uhlík, na sebe mohla vázat magické úkony včetně obětování. Hypotézu o kultovním místě podporují ještě další skutečnosti. V období přibližně od jarní do podzimní rovnodennosti proniká do předsíně Býčí skály přímý sluneční paprsek skrz skalní okno. Když uvážíme, jaká kouzla se světlem prováděli ještě stavitelé gotických chrámů, tak se toto místo pro magické úkony přímo nabízí. Kromě toho, i dnes, když jsou vypnutá čerpadla, končí jeskyně hladinou jezírka v zaplaveném Šenkově sifonu. Nepřipomíná vám to řeku Styx s Chárónovou loďkou dopravující stíny do Podsvětí? Obdobný prvek najdete v pověstech různých etnik. Kultovní místo se shoduje s jinými podobnými místy i ve způsobu přístupu. Stejně jako jinde, byla ve své době jeskyně přístupná svislou chodbou. současný vstup, který je i na Burianově obrazu, byl proražen až v 19. století.

Co se vlastně v Býčí skále událo, se asi již nikdy nedozvíme. Těžba písku a fosfátových hlín v 19. století nám pomohla nalézt unikátní památku na dávné časy. Za druhé světové války však byla předsíň jeskyně těžce poškozena při výstavbě podzemní továrny. Každopádně ale se toto místo hluboce zapsalo do lokální paměti. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že název Býčí skála (Béči skala) je mnohem starší než nález bronzového býčka...

Urnovitý korálek z jeskyně Býčí skála v Moravském krasuVraťme se ale ke skleněným korálkům. Kromě obrovského množství bronzových předmětů včetně zbraní a šperků, zuhelnatělých obětovaných potravin a dalších věcí včetně známého "pohřebního vozu", bylo v předsíni Býčí skály nalezeno i několik tisíc skleněných korálků. Dr. Wankel ve svých zápiscích popisuje korálky šroubovitě ovinuté, korálky s očky, rozetky a korálky ve tvaru číšek, urniček, či amforek. Barvy popisuje trávově, lahvově a světle zelené, světle a tmavohnědé, tmavomodré a tmavofialové. Některé z popisovaných korálků, které se pravděpodobně nosily jednotlivě, dosahují průměru až 3 cm. V obrazové dokumentaci nálezu pak nalezneme i šestiboké facetové korálky, korálky ve tvaru válečků a velmi bohatě zdobené korálky s oky, které ve své době musely patřit mezi mimořádně luxusní předměty.

Některé korálky inspirované nálezem v Býčí skále najdete mezi našimi replikami. Rozhodli jsme se ale, že některé mírně modifikujeme a v podobě co nejbližší té původní budou k vidění, případně k dostání pouze na dnech otevřených dveří v Býčí skále, případně na vybraných akcích v Moravském krasu.

Jak asi mohly takové pravěké šperky vypadat, se pokusil ve svých rekonstrukcích ukázat Vladimír Šebeček. Při výrobě některých svých šperků použil i naše korálky. Jeho repliky najdete zde. Rekonstrukce pravěkých náhrdelníků s našimi korálky je zde.

Amforovitý korálek z jeskyně Býčí skála

 

Korálek s oky z jeskyně Býčí skála

rozetky z Býčí skály

Korálky s nálepy z jeskyně Býčí skála

Korálky se spirálovým vzorem


Přihlášení

Novinky

11/24/2012 - 14:10
12/18/2011 - 17:01